Uz sākumu
Par mums
Dizaina logi
Koka logi
  Logu veidi
  Kokmateriāli
  Stikli
  FurnitÅ«ra
  Apdare
  Palodzes
Koka ārdurvis
Galerijas
Cenas
Kontakti
Pasūtīšana


Kontakti:
Z/S "Pakuli - Zivani"
Cesvaines PLT
Madonas raj.
LV-4871

LAT RUS ENG  


I L G S T O Å  I   P Ā R B A U D Ī T A   V Ē R T Ī B A
 • Koksne ir vienÄ«gais celtniecÄ«bā un ražoÅ¡anā izmantojamais materiāls, kuru pastāvÄ«gi var atjaunot un, kurÅ¡ ideāli apvieno ekonomiskos un ekoloÄ£iskos aspektus. Koksne ir atjaunojamie dabas resursi.
 • Koki aug pateicoties saules enerÄ£ijai.
 • No visiem celtniecÄ«bas materiāliem koka apstrādei, sagatavoÅ¡anai un utilizācijai iztērē vismazāk elektroenerÄ£ijas.
 • AugÅ¡anas procesā koki piesaista apkārtējās vides oglekli un, ilgstoÅ¡i izmantojot koksni, var panākt efektÄ«vu ogļskābās gāzes (CO2) koncentrācijas samazināšanos atmosfērā, kas ir mÅ«su planētas siltumnÄ«cas efekta iemesls.
 • Koksne ir dabiskais komponents vielu riņķojumā dabā. Koka rāmjus var viegli utilizēt vai pakļaut atkritumu otrreizējai pārstrādei.
 • Logus krāso ar Å«denÄ« Å¡Ä·Ä«stošām, ekoloÄ£iski tÄ«rām krāsām, kuras arÄ« var viegli utilizēt.
 • Koka logus var tÄ«rÄ«t ar Å«deni, bez dažādu veselÄ«bai kaitÄ«gu Ä·Ä«misku tÄ«rÄ«Å¡anas lÄ«dzekļu pielietoÅ¡anas. Koksnes izmantoÅ¡ana praktiski arÄ« ir apkārtējās vides aizsardzÄ«ba.
 • Koksne ir tÄ«ra daba. Izvēloties telpu interjeru, dažādi koksnes apdares veidi apmierina praktiski jebkuru gaumi.
 • Koka logi piedod telpai mājÄ«gumu.
 • Koksnei ir silta virsma un tā ir patÄ«kama taustei.
 • Koka logi neuzlādējas ar statisko elektrÄ«bu.
 • Ugunsgrēka gadÄ«jumā koksne neizdala indÄ«gas gāzes.
 • Koka logus var nokrāsot jebkurā krāsā.
 • Remontējot dzÄ«vokli, koka logus vienmēr var pārkrāsot citā krāsā.
 • Izmantojot neparastu formu koka logus, ēkas fasādei var izveidot nestandarta, individuālu izskatu.
 • Ņemot vērā vēsturisko attÄ«stÄ«bu un to, ka koka logus joprojām uzskata par mÅ«sdienÄ«gu celtniecÄ«bas materiālu, tos izmanto veco ēku remontā un restaurācijā, it seviÅ¡Ä·i arhitektÅ«ras pieminekļu atjaunoÅ¡anā.
 • Koka logi rada mājÄ«gumu, nav kaitÄ«gi veselÄ«bai un ļauj vaļu fantāzijai iekārtojot mājokli.
 • Logu rāmju koksne un lÄ«mētie profili ir ļoti stabili. Tos raksturo formu noturÄ«ba un neietekmē temperatÅ«ras svārstÄ«bas.
 • Koka logu rāmju mÅ«sdienÄ«gās konstrukcijas atbilst visām siltumizolācijas prasÄ«bām, skaņas izolācijas un aizsardzÄ«bas pret atmosfēras nokrišņu iedarbÄ«bu prasÄ«bām.
 • Koka logiem ir augsts sltumizolācijas koeficients, tāpēc tie ir Ä«paÅ¡i piemēroti ēkās, kas celtas pēc siltumtaupÄ«Å¡anas tehnoloÄ£ijām.
 • Savienojumā ar speciāliem stikliem un atbilstoÅ¡u furnitÅ«ru, šādi logi pilnÄ«gi nodroÅ¡ina aizsardzÄ«bu pret saules stariem un pretielauÅ¡anās aizsardzÄ«bu un ugunsdroÅ¡Ä«bu. Koka logus Å¡obrÄ«d uzskata par augstāko tehnoloÄ£iju produktu.
 • Koka logus ir viegli tÄ«rÄ«t, atjaunot un uzturēt kārtÄ«bā.
 • Koka logi viegli iztur ilgstoÅ¡u mehānisku slodzi.
 • Bojājumu gadÄ«jumā šādus logus viegli remontēt un nomainÄ«t sastāvdaļas, vai furnitÅ«ru.
 • Pareizi kopjot šādi logi kalpo ilgus gadus.
 • Ņemot vērā koka logu ilglaicÄ«go kalpoÅ¡anu, tos var uzskatÄ«t izdevÄ«gu un ekonomisku mājas elementu.1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   
16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45   
46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56   

  CENAS PIEPRAS?JUMSCopyright Z/S "Paku?i-??v?ni" 2007